Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., II CZP 96/14

Dnia 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy, w odpowiedzi na wniosek Prokuratora Generalnego, w sprawie o sygn akt II CZP 96/14, wydał uchwałę, zgodnie z którą w postępowaniu o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, wydanym na podstawie art. 291 k.p.k., prokurator nie ponosi kosztów postępowania zabezpieczającego.
 
Zagadnienie prawne, rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy obejmowało następujące pytanie:

​Czy prokurator zlecając komornikowi wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym jest zgodnie z art. 771 k.p.c. zwolniony od ponoszenia kosztów postępowania zabezpieczającego, czy też zgodnie z art. 39 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) zobowiązany jest do ich poniesienia?

Uchwała została wydana w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego.