Pojęcie upadłości konsumenckiej – co, kto i jak

Pojęcie upadłości konsumenckiej –  co, kto i jak

Upadłość konsumencka to określona przepisami ustawy prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 2171) procedura, polegająca na oddłużeniu osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Co istotne, niewypłacalność osoby fizycznej nie może być następstwem jej zawinionego działania, bądź też rażącego niedbalstwa (rażące niedbalstwo można określić jako zachowanie, polegające na działaniu […]

Czytaj dalej

Postępowanie naprawcze

Dość często zdarza się, że przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością. Taka sytuacja pojawia się, gdy pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się on niewypłacalny. Pomimo, iż wszczęcie postępowania naprawczego, którego zadaniem jest  przywrócenie przedsiębiorcy zdolności konkurowania na rynku (art. 502 ustawy z dnia 28 lutego […]

Czytaj dalej