Intercyza – jak ją napisać

Intercyza – jak ją napisać

Czym jest intercyza i jak ją napisać? Umowa majątkowa małżeńska, potocznie zwana intercyzą, jest najczęściej zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński. Jej celem jest doprowadzenie do wprowadzenia odmiennego, aniżeli ustawowy majątkowego ustroju małżeńskiego. Należy bowiem pamiętać, iż stosownie do brzmienia art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia […]

Czytaj dalej