Pojęcie upadłości konsumenckiej – co, kto i jak

Pojęcie upadłości konsumenckiej –  co, kto i jak

Upadłość konsumencka to określona przepisami ustawy prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 2171) procedura, polegająca na oddłużeniu osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Co istotne, niewypłacalność osoby fizycznej nie może być następstwem jej zawinionego działania, bądź też rażącego niedbalstwa (rażące niedbalstwo można określić jako zachowanie, polegające na działaniu […]

Czytaj dalej