Prawa młodej matki – przerwa w pracy na karmienie piersią

Prawa młodej matki – przerwa w pracy na karmienie piersią

Stosownie do brzmienia art. 187 § 1 kodeksu pracy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Czego i kiedy może wymagać […]

Czytaj dalej

Obowiązki alimentacyjne względem rodziny

Obowiązki alimentacyjne względem rodziny

Ostatnio jeden z klientów zapytał, jakie są jego obowiązki względem rodziny. „Czy ja muszę tej mojej żonie dawać pieniądze? Nie wystarczy to, co ona zarobi?” Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać […]

Czytaj dalej