Prawa rodzicielskie – wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Prawa rodzicielskie – wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Stosownie do brzmienia art. 1876 § 1 kodeksu pracy pracownik, któremu przysługuje uprawnienie do urlopu wychowawczego, może skorzystać z innej niż urlop wychowawczy formy sprawowania opieki i wychowywania dziecka. Może on złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Wnioskowane obniżenie wymiaru czasu pracy nie może być większe niż do połowy wymiaru pełnego etatu. […]

Czytaj dalej