Prawa młodej matki – przerwa w pracy na karmienie piersią

Prawa młodej matki – przerwa w pracy na karmienie piersią

Stosownie do brzmienia art. 187 § 1 kodeksu pracy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Czego i kiedy może wymagać […]

Czytaj dalej