Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji

Sporządzenie planu podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych, w tym także i tych uzyskanych z rachunków bankowych, jest konieczne tylko w wypadku, gdy uzyskana suma nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Gdy ściągnięte przez komornika środki wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, lub gdy wierzyciel jest […]

Czytaj dalej