Świadczenie ubezpieczyciela a koszty prywatnego leczenia

Świadczenie ubezpieczyciela a koszty prywatnego leczenia

Sąd Najwyższy z dnia 19 maja 2016 r. na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy)  podjął uchwałę składu 7 sędziów, zgodnie z którą  „Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.)” (III […]

Czytaj dalej