Obowiązki alimentacyjne względem rodziny

Obowiązki alimentacyjne względem rodziny

Ostatnio jeden z klientów zapytał, jakie są jego obowiązki względem rodziny. „Czy ja muszę tej mojej żonie dawać pieniądze? Nie wystarczy to, co ona zarobi?” Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać […]

Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dorosłych dzieci

Obowiązek alimentacyjny w ogólności  wynika z pokrewieństwa pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym do alimentacji albo z więzów prawnych, z którym ustawodawca wiąże jego istnienie (np. przysposobienie). Obowiązkiem alimentacyjnym mogą być objęte także osoby, pomiędzy którymi więzi prawnorodzinne ustały, np. w wyniku rozwiązania przysposobienia.     Przesłanki obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec  dzieci określa art. 133 ustawy z dnia […]

Czytaj dalej