Radca prawny we Wrocławiu

Nasz zespół radcowski:

Joanna Karczmarczyk

radca prawny Wrocław(Partner w Spółce), radca prawny – absolwentka Wydziału Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalność: ekonomika przemysłu) oraz studiów magisterskich prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu oraz Rachunkowości i Finansów.

W 2011 roku nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

W okresie od 1989 roku pracowała w spółkach sektora energetycznego, gdzie zajmowała się głównie sprawami z zakresu prawa gospodarczego, korporacyjnego oraz pracy, aktywnie uczestnicząc w przekształceniach podmiotów (wydzielanie i łączenie Spółek, tworzenie oddziałów).

Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię.

 Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, gdzie od 2013 roku pełni funkcję Członka Komisji Rewizyjnej.

 

Hanna Karczmarczyk – Małkowska

radca prawny Wrocław(Partner w Spółce), radca prawny – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (kierunek: prawo).

W 2013 roku wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Od 2009 roku zdobywała doświadczenie w korporacji zajmującej się dochodzeniem należności windykacyjnych, kompleksowo dbając o interesy klientów.

Od 2011 do 2014 roku pracowała w jednej ze znanych wrocławskich kancelarii na samodzielnym stanowisku, gdzie zdobywała doświadczenie także w pozostałych gałęziach prawa.