Porady prawne z zakresu prawa pracy

porady prawo pracy

Kancelaria Radców PrawnychKarczmarczyk & Karczmarczyk” mieści się we Wrocławiu, gdzie świadczymy szeroki zakres usług pomocy prawnej. Współpracujemy z firmami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i osobami fizycznymi. W swojej pracy staramy się jak najlepiej łączyć wiedzę, doświadczenie i rzetelność. Jedną z naszych specjalizacji jest prawo pracy.

Udzielane przez nas porady w zakresie prawa pracy skierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Pracodawcom pomagamy w opracowaniu i weryfikacji różnego rodzaju dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, między innymi umów o pracę, wypowiedzeń, w tym także wypowiedzeń zmieniających, umów o odpowiedzialności i współodpowiedzialności materialnej, o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji. Jako Kancelaria wspieramy pracodawców również przy tworzeniu wewnętrznych przepisów prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Prawo pracy – porady we Wrocławiu

Doradztwo prawa pracy obejmuje także kontakt ze związkami zawodowymi, jak również wsparcie w zakresie rokowań, sporządzania i rejestracji Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Ponadto udzielamy pomocy w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadków przy pracy, mobbingu i dyskryminacji. Świadczymy doradztwo prawne także w zakresie zwolnień grupowych czy pragmatyk służbowych. Zgłosić mogą się do nas wszystkie osoby poszukujące porady w sprawie prawa pracy, a jeżeli jest to konieczne reprezentujemy naszych klientów przed sądem także poza Wrocławiem.