Porady prawne – prawo karne

prawo karne porady

Nasza kancelaria oferuje swoim klientom wszechstronne porady z zakresu prawa karnego. Dbamy o to by zapewnić najwyższą jakość usług prawnych, na wszystkich etapach postępowania. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dokładnie ją analizując i wybierając odpowiednią strategię działania.

Pomoc w zakresie prawa karnego, którą świadczą nasi prawnicy obejmuje przede wszystkim sprawy związane ze sporządzaniem prywatnych aktów oskarżenia, oraz reprezentowaniem pokrzywdzonych w sądzie. Nasza pomoc może obejmować także wniosek dotyczący obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem oraz uzyskanie zadośćuczynienia za doznana krzywdę już na tym etapie postępowania.. Zgodnie z definicją kodeksu karnego pokrzywdzony to osoba, której dobro zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Sporządzamy prywatne akty oskarżenia

Prowadząc sprawy karne dbamy o to żeby zapewnić naszym klientom kompleksową pomoc. Zapoznajemy się dokładnie z każdą powierzoną nam sprawą i szukamy najlepszych rozwiązań, dostosowanych do danego przypadku. Potrzeby klienta są dla nas priorytetem, dlatego każda sprawa prowadzona jest przez wybranego prawnika, specjalistę w dziedzinie prawa karnego.