Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych porady

Oferta kancelarii „Karczmarczyk & Karczmarczyk” obejmuje również doradztwo w zakresie przetwarzania, powierzania i udostępniania danych osobowych. Radcy prawni specjalizujący się w tej dziedzinie posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie. Każdą sprawę traktują indywidualnie, aby jak najlepiej pomóc klientom.

Obsługujemy osoby fizyczne, małe i średnie firmy, stowarzyszenia oraz fundacje. Świadczymy porady związane z ochroną praw osób, których dane są przetwarzane. W zakres oferowanych przez nas usług z tej dziedziny wchodzi również doradztwo i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przetwarzania ale także rejestracji zbiorów danych osobowych.

Porady w zakresie przetwarzania i udostępniania danych osobowych

Na nasze wsparcie mogą liczyć wszelkie podmioty, których działalność wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W takich przypadkach staramy się udzielać pomocy prawnej obejmującej między innymi dostosowanie danego podmiotu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie prawa związanego z ochroną danych.