Autor:kancelaria

Utrata możliwości korzystania z pojazdu a OC sprawcy szkody

Utrata możliwości korzystania z pojazdu a OC sprawcy szkody

Czy utrata możliwości korzystania z pojazdu jest szkodą majątkową? Sąd Najwyższy który wypowiedział się w tej kwestii (Uchwała SN składu 7 sędziów z dnia 17.11.2011 r., III CZP 5/11) uznał‚, że sama utrata możliwości korzystania z pojazdu nie jest szkodą majątkową. Oznacza to, że poszkodowany nie może domagać się pieniędzy, za które mógłby wynająć samochód […]

Czytaj dalej

Intercyza – jak ją napisać

Intercyza – jak ją napisać

Czym jest intercyza i jak ją napisać? Umowa majątkowa małżeńska, potocznie zwana intercyzą, jest najczęściej zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński. Jej celem jest doprowadzenie do wprowadzenia odmiennego, aniżeli ustawowy majątkowego ustroju małżeńskiego. Należy bowiem pamiętać, iż stosownie do brzmienia art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia […]

Czytaj dalej

Prawa rodzicielskie – wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Prawa rodzicielskie – wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Stosownie do brzmienia art. 1876 § 1 kodeksu pracy pracownik, któremu przysługuje uprawnienie do urlopu wychowawczego, może skorzystać z innej niż urlop wychowawczy formy sprawowania opieki i wychowywania dziecka. Może on złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Wnioskowane obniżenie wymiaru czasu pracy nie może być większe niż do połowy wymiaru pełnego etatu. […]

Czytaj dalej

Pojęcie upadłości konsumenckiej – co, kto i jak

Pojęcie upadłości konsumenckiej –  co, kto i jak

Upadłość konsumencka to określona przepisami ustawy prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 2171) procedura, polegająca na oddłużeniu osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Co istotne, niewypłacalność osoby fizycznej nie może być następstwem jej zawinionego działania, bądź też rażącego niedbalstwa (rażące niedbalstwo można określić jako zachowanie, polegające na działaniu […]

Czytaj dalej

Prawa młodej matki – przerwa w pracy na karmienie piersią

Prawa młodej matki – przerwa w pracy na karmienie piersią

Stosownie do brzmienia art. 187 § 1 kodeksu pracy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Czego i kiedy może wymagać […]

Czytaj dalej

Obowiązki alimentacyjne względem rodziny

Obowiązki alimentacyjne względem rodziny

Ostatnio jeden z klientów zapytał, jakie są jego obowiązki względem rodziny. „Czy ja muszę tej mojej żonie dawać pieniądze? Nie wystarczy to, co ona zarobi?” Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać […]

Czytaj dalej

Świadczenie ubezpieczyciela a koszty prywatnego leczenia

Świadczenie ubezpieczyciela a koszty prywatnego leczenia

Sąd Najwyższy z dnia 19 maja 2016 r. na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy)  podjął uchwałę składu 7 sędziów, zgodnie z którą  „Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.)” (III […]

Czytaj dalej

Zakup mieszkania od dewelopera – na co zwrócić uwagę

Zakup mieszkania od dewelopera – na co zwrócić uwagę

Tym, na co powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności przy zakupie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od dewelopera, jest dobry wybór dewelopera, a co za tym idzie – inwestycji. Istotnym jest, czy deweloper ukończył już jakieś inwestycje, czy to nastąpiło w ustalonym czasie, a także, czy zostały spełnione wszystkie ustalone wcześniej przez dewelopera dla danej […]

Czytaj dalej

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Czy porządkując rzeczy po zmarłym zdarzyło się Państwu odnaleźć testament, gdy zapadło już postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, obejmujące spadkobierców którzy spadkobiercami być nie powinni? Czy można uchylić stwierdzenie nabycia spadku? Tymczasem każdy zainteresowany może złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Niezbędnym warunkiem takiego wniosku jest dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie […]

Czytaj dalej

500+ po rozwodzie

500+ po rozwodzie

Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia 500+ na drugie dziecko, urodzone w nowym związku? Ostatnio Klienci pytają nas, czy możliwe jest uzyskanie świadczenia 500 plus (czyli tzw. świadczenia wychowawczego) na drugie dziecko, które urodziło im się w nowym związku, po rozwodzie. Tymczasem, dnia 29 grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok dotyczący świadczenia […]

Czytaj dalej