Najnowsze Aktualności


 • Prawa rodzicielskie – wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

  Prawa rodzicielskie – wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

  Stosownie do brzmienia art. 1876 § 1 kodeksu pracy pracownik, któremu przysługuje uprawnienie do urlopu wychowawczego, może skorzystać z innej niż urlop wychowawczy formy sprawowania opieki i wychowywania dziecka. Może on złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Wnioskowane obniżenie wymiaru czasu pracy nie może być większe niż do połowy wymiaru pełnego etatu. […]Czytaj więcej »
 • Pojęcie upadłości konsumenckiej – co, kto i jak

  Pojęcie upadłości konsumenckiej – co, kto i jak

  Upadłość konsumencka to określona przepisami ustawy prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 2171) procedura, polegająca na oddłużeniu osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Co istotne, niewypłacalność osoby fizycznej nie może być następstwem jej zawinionego działania, bądź też rażącego niedbalstwa (rażące niedbalstwo można określić jako zachowanie, polegające na działaniu […]Czytaj więcej »
 • Prawa młodej matki – przerwa w pracy na karmienie piersią

  Prawa młodej matki – przerwa w pracy na karmienie piersią

  Stosownie do brzmienia art. 187 § 1 kodeksu pracy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Czego i kiedy może wymagać […]Czytaj więcej »