Najnowsze Aktualności


 • Utrata możliwości korzystania z pojazdu a OC sprawcy szkody

  Utrata możliwości korzystania z pojazdu a OC sprawcy szkody

  Czy utrata możliwości korzystania z pojazdu jest szkodą majątkową? Sąd Najwyższy który wypowiedział się w tej kwestii (Uchwała SN składu 7 sędziów z dnia 17.11.2011 r., III CZP 5/11) uznał‚, że sama utrata możliwości korzystania z pojazdu nie jest szkodą majątkową. Oznacza to, że poszkodowany nie może domagać się pieniędzy, za które mógłby wynająć samochód […]Czytaj więcej »
 • Intercyza – jak ją napisać

  Intercyza – jak ją napisać

  Czym jest intercyza i jak ją napisać? Umowa majątkowa małżeńska, potocznie zwana intercyzą, jest najczęściej zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński. Jej celem jest doprowadzenie do wprowadzenia odmiennego, aniżeli ustawowy majątkowego ustroju małżeńskiego. Należy bowiem pamiętać, iż stosownie do brzmienia art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia […]Czytaj więcej »
 • Prawa rodzicielskie – wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

  Prawa rodzicielskie – wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

  Stosownie do brzmienia art. 1876 § 1 kodeksu pracy pracownik, któremu przysługuje uprawnienie do urlopu wychowawczego, może skorzystać z innej niż urlop wychowawczy formy sprawowania opieki i wychowywania dziecka. Może on złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Wnioskowane obniżenie wymiaru czasu pracy nie może być większe niż do połowy wymiaru pełnego etatu. […]Czytaj więcej »